Автор: Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.

Бібліографічний опис

Модельна навчальна програма “Українська мова” 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти/ Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ 2021. - 48 с.

Анотація

Модельна програма орієнтована на ціннісні орієнтири, визначені в Державному стандарті базової середньої освіти, пропагує й реалізує їх. Передусім такі: унікальність і талановитість кожної особистості; культура, історія й мова українського народу; людська гідність, дитинство й підлітковий вік, радість пізнання, права і свобода кожної особистості, здоровий спосіб життя, безпека в освітньому середовищі, моральні чесноти (доброта, чесність, відвага, милосердя, справедливість), права і свободи, любов до рідного краю, його екологія, активна громадянська позиція, патріотизм та ін. Освітній документ спрямовано на виконання завдань, задекларованих у Законі України «Про освіту», Державному стандарті базової середньої освіти, реалізацію компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі, забезпечує системність у формуванні предметної й ключових компетентностей, а також спрямований на підготовку компетентного мовця зі сформованим мовним чуттям і смаком; виховання національномовної особистості із притаманними їй почуттями гідності й патріотизму, мовної стійкості, ціннісного ставлення до мови й досвідом послуговування нею. Для учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти.

Переглядів: 2608

Завантажити