Автор: Голуб Н. Б., Ярмолюк А. В.

Бібліографічний опис

Українська мова : підручник для 9 класу загально- освітніх навчальних закладів / Голуб Н. Б., Ярмолюк А. В. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 308 с.; іл.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 20.03.2017 № 417». Підручник ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, відповідає чинній програмі й Держстандарту загальної середньої освіти. Це перший підручник в Україні, зміст якого спрямований на формування ключових компетентностей, виховання громадянина Української держави, мовця, що не просто володіє мінімумом теоретичних знань, але й усвідомлює значення мови для нього, для суспільства і для держави, є активним носієм її, прагне формування власної мовленнєвої культури, культуромовного оточення, мовного чуття і мовного смаку. Оскільки комунікативну функцію мова реалізує передусім за допомогою синтаксису, автори пропонують вивчати цей розділ не лише як складну систему, а передусім як засіб мислення й дії. Засвоюючи кожну одиницю синтаксису як засіб для вираження прохання, наказу, захоплення, пояснення тощо, учні відчують практичне значення й потребу в засвоєнні теорії і в повсякденній практиці мови. Автори пропонують, засвоюючи синтаксис складного речення, навчатися критично мислити, розмірковувати, висловлювати свої думки. Не менш важливою перевагою цього підручника є формування в учнів відповідального ставлення до кожного слова, написаного, надрукованого, мовленого, віри у себе й свої можливості, ціннісного ставлення до мови, до себе й до світу, що оточує їх. Для учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Переглядів: 230

Завантажити