Автор: Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І.

Бібліографічний опис

Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2019. 232 с.

Анотація

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 11 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених чинною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій. Задля впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання вибір, передбачено такі компоненти уроку, як цілевизначення, рефлексія, актуалізовано аналітичні вправи, завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в групах і парах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам'яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо. Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Переглядів: 373

Завантажити