Автор: Захарійчук М. Д. - Частина 1; Богданець-Білоскаленко Н. І., Шумейко Ю. М. - Частина 2

Бібліографічний опис

Українська мова та читання : підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 1 : Українська мова / Мар’яна Захарійчук. – Київ : Грамота, 2020. – 160 с.

Частина 1

Українська мова та читання : підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 : Читання / Наталія Богданець-Білоскаленко, Юлія Шумейко. – Київ : Грамота, 2020. – 160 с. : іл.

Частина 2

Анотація

Частина 1 Підручник розроблений відповідно до Закону України «Про освіту»; Державного стандарту початкової освіти; Типової освітньої програми мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко). Діяльнісно-особистісний навчальний зміст підручника дає можливість формувати ключові та предметні компетентності, реалізувати завдання змістових ліній програми, а саме: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Дослідуємо мовні явища». Теоретичний матеріал викладено на основі прийомів відкриття нового за допомогою ілюстративного матеріалу, художніх. НАУКОВИХ, інформаційних та енциклопедичних текстів. Правила подані в доступній формі та в обмеженому форматі. У навчальний зміст підручника включено вилучені теми розділу «Будова слова» і ті, які не заявлені в програмі з української мови для 4 класу. Частина 2 Підручник розроблений відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (20180) за Типовою освітньою програмою колектиу авторів під керівництвом О. Я. Савченко. У ньому вміщені художні та науково-художні твори. У виданні є завдання різних рівнів (від репродуктивних до творчих), що спрямовані на формування ключових і предметних компетентностей, а також завдання наприкінці кожного розділу для закріплення матеріалу.

Переглядів: 838