Автор: Захарійчук М. Д. - Частина 1; Богданець-Білоскаленко Н. І., Шумейко Ю. М. - Частина 2

Бібліографічний опис

Українська мова та читання : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х частинах) : Частина 1 : Українська мова / Мар’яна Захарійчук. – Київ : Грамота, 2021. – 160 с. : іл.

Частина 1

Українська мова та читання : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 : Читання / Наталія Богданець-Білоскаленко, Юлія Шумейко. – Київ : Грамота, 2021. – 160 с. : іл.

Частина 2

Анотація

Частина 1 Навчальний зміст підручника дає можливість формувати ключові та предметні компетентності. Теоретичний матеріал викладено на основі прийомів відкриття нового за допомогою ілюстративного матеріалу, художніх, наукових, інформаційних та енциклопедичних текстів. Частина 2 У підручнику вміщено художні та науково-художні твори, подано завдання різних рівнів (від репродуктивних до творчих), що спрямовані на формування ключових і предметних компетентностей, а також завдання наприкінці кожного розділу для засвоєння матеріалу.

Переглядів: 460