Автор: Захарійчук, М. Д., Богданець-Білоскаленко, Н. І.

Бібліографічний опис

Українська мова та читання : підруч. для 2 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 1 Українська мова / Мар’яна Захарійчук . – К. : Грамота, 2019. – 112 с. : іл.

Завантажити

Українська мова та читання : підруч. для 2 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах). Ч. 2 : Читання/ Наталія Богданець-Біллоскаленко. – К. : Грамота, 2019. – 144 с. : іл.

Завантажити

Анотація

1) Підручник розроблений відповідно до Закону України «Про освіту»; Державного стандарту початкової освіти;; Типової освітньої програми мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко). Діяльнісно-особистісний навчальний зміст підручника дає можливість формувати ключові та предметні компетентності, реалізувати завдання змістових ліній програми, а саме: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». Теоретичний матеріал викладено на основі прийомів відкриття нового за допомогою ілюстративного матеріалу, художніх наукових, інформаційних та енциклопедичних текстів. Правила подані в доступній формі та в обмеженому форматі. 2)Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко. У ньому вміщені твори сучасних дитячих письменників, класиків, фольклорні тексти. У процесі роботи над творами різних жанрів учні засвоюють літературознавчі поняття. Підручник укладений за сезонно-тематичним принципом і складається з трьох основних розділів, що містять підтеми. Завдання, подані у виданні, мають пізнавальний та творчий характер, спрямовані на розвиток ключових компетентностей.

Переглядів: 215