Автор: Мачача Т. С.

Бібліографічний опис

Мачача Т. С. Технології: Українська народна вишивка. 10-11 кл. Профільний рівень: науково-методичний посібник / Мачача Т. С. // – К. : Педагогічна думка, 2019.– 135 с.

Анотація

Посібник розкриває принципово нові теоретико-методологічні та дидактичні засади формування змісту профільного навчання технологій на прикладі спеціалізації «Українська народна вишивка». Робота спрямована на підвищення якості профільної технологічної освіти шляхом реалізації авторської концепції культурологічного змісту технологічної освіти та педагогічної технології проектно-технологічного профільного навчання, спрямованих на створення культуротворчого освітнього середовища, в якому усвідомлено формується суб’єктний рівень ключових та предметної проектно-технологічної компетентності кожного учня. Розроблена й апробована методологія, теорія та методика формування цілісності змісту й процесу профільної технологічної освіти можуть бути орієнтиром для розробки освітніх і навчальних програм профільних предметів, спеціалізацій, курсів за вибором, підручників, а також реалізації спроектованого змісту в педагогічній практиці. Посібник адресований для вчителів трудового навчання й технологій, викладачів кафедр методики навчання вищих навчальних закладів, співробітників кафедр методики трудового навчання інститутів післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації вчителів, студентів та аспірантів.

Переглядів: 120

Завантажити