Автор: Калініна Л., Мелешко В., Осадчий І., Паращенко Л., Топузов М.

Бібліографічний опис

Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми : монографія / Л. Калініна, В. Мелешко, І. Осадчий, Л. Паращенко, М. Топузов ; за наук. ред. Л. Калініної. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 224 с.

Анотація

У монографії представлено розв’язання наукової задачі обґрунтування теоретико-концептуальних засад державно-громадського управління закладами освіти як активними соціально-педагогічними системами в інформаційному суспільстві; подано методології побудови, модернізації та впровадження системи державно-громадського управління закладами освіти та її активного — складника комплексного механізму управління; специфіку управлінської діяльності. У монографії уперше розкрито методологічні та теоретичні основи державногромадського управління як наукового феномена та об’єкта дослідження в теорії та методиці управління освітою, концептуальні засади активних систем у тринарній системі «активна система – державно-громадське управління – механізм управління»; теоретично обґрунтовано концептуальну модель управління закладами освіти та її субмоделі, соціальний контекст механізму управління та обґрунтовано принципи дії механізмів у координатах «активність – запуск механізмів – ефективність управління»; проаналізовано взаємозв’язок бінарної системи «механізм управління – управління» та виявлено його вплив на ефективність процесу управління та управлінської діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах багатовекторного розвитку інформаційного суспільства. Монографія розрахована на науковців, педагогічних працівників, керівних кадрів різних ієрархічних рівнів управління, державних службовців і представників об’єднаних територіальних громад, викладачів інституцій післядипломної освіти та громадських інститутів, діяльність яких пов’язана із управлінням загальною середньою освітою; студентів, докторантів і аспірантів, які досліджують проблеми управління освітою та його реформування на інноваційних засадах.

Переглядів: 166

Завантажити