Автор: Васильєва Д.В., Головко М.В.,Жук Ю.О., Козленко О.Г., Ляшенко О.І.

Бібліографічний опис

УРОКИ PISA-2018 : методичні рекомендації / кол.авт. : Васильєва Д.В., Головко М.В.,Жук Ю.О., Козленко О.Г., Ляшенко О.І., Науменко С.О., Новосьолова В.І. / Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2020. — 96 с.

Анотація

Міжнародне дослідження якості освіти PISA розглядається як інструмент, що дає можливість кожній країні-учасниці з’ясувати переваги і недоліки національної системи освіти та на основі цих результатів виробити напрями підвищення ефективності її функціонування, а також оцінити під час проведення наступних досліджень правильність прийнятих управлінських рішень. У цьому збірнику здійснено аналіз одержаних українськими учнями результатів, обґрунтовано можливість інтерпретації результатів PISA-2018 як показника стану загальної середньої освіти в Україні та їх використання в умовах розбудови нової української школи, окреслено шляхи поліпшення якості української освіти, ураховуючи досвід інших країн. Видання адресоване широкому колу освітян й громадськості, зацікавленій у питаннях розвитку вітчизняної освіти.

Переглядів: 295

Завантажити