Автор: Мороз П. В.

Бібліографічний опис

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти / Петро Мороз. Київ : Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник «Всесвітня історія. Історія України» створено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної (оновленої) навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника допоможе учням скласти чітке уявлення про далеке минуле людство, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення до історичних подій та діячів. Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог компетентнісного підходу до навчання, що дає можливість вчителеві диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність.

Переглядів: 325