Автор: Мороз П. В., Мороз І. В.

Бібліографічний опис

Вступ до історії : підручник для 5-го класу закладів загальної середньої освіти / П. В. Мороз, І. В. Мороз. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 176 с.

Завантажити

Анотація

Підручник «Вступ до історії» (пропедевтичний курс) створено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної (оновленої) начальної програми з історії для закладів загальної середньої освіти. Зміст підручника побудований на українознавчих засадах і допоможе учням скласти чітке уявлення про історію України з найдавніших часів і до сьогодення. Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог компетентнісного підходу до навчання, що дає можливість вчителеві диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі між предметні та предметні змістові лінії. Текстовий і поза текстовий компоненти підручника спрямовані на формування історичного мислення, ключових та предметних компетентностей школярів.

Переглядів: 302