Автор: Малихін О. В., Арістова Н. О., Шпарик О. М.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Арістова Н. О., Шпарик О. М. Використання позитивного досвіду організації освітнього процесу в країнах ЄС в умовах непрогнозованих глобальних впливів у системі національної освіти України : методичні рекомендації [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 70 с.
DОІ https://doi.org/10.32405/978-617-8124-25-0-2021-70

Анотація

Головною метою презентованих методичних рекомендацій є представлення на узагальнювальному рівні досвіду країн ЄС та України щодо запровадження заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків екстреного переформатування традиційної організації освітнього процесу (класно-урочної в закладах загальної середньої освіти та лекційно-семінарської в закладах вищої освіти) в дистанційний та змішаний формати. Методичні рекомендації складаються з чотирьох розділів («Загальні положення», «Узагальнений досвід країн ЄС щодо подолання негативних впливів пандемії Covid-19 на національні системи освіти та перспективи його використання в системі освіти України», «Заходи, які було запроваджено щодо подолання негативних впливів пандемії Covid-19 на національні системи освіти», «Рекомендовані джерела для отримання додаткової інформації») надають вичерпну інформацію щодо того, які заходи можуть бути рекомендовані для запровадження в системі освіти України в умовах дистанційного та змішаного форматів навчання (в умовах пандемії Covid-19 та з перспективою використання найбільш ефективних форм, методів і засобів навчання у постпандемічний період). Методичні рекомендації розроблено для працівників органів управління освітою, викладачів і слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів педагогічних закладів вищої освіти та інших працівників сфери освіти.

Переглядів: 365

Завантажити