Автор: Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. (Частина 1); Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2)

Бібліографічний опис

Я досліджую світ : підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 1 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 120 с. : іл.

Частина 1
Частина 2

Переглядів: 1079