Автор: Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. - Частина 1; Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. - Частина 2

Бібліографічний опис

Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 1 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. – 136 с. : іл.

Частина 1

Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 /. М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. – 112 с. : іл.

Частина 2

Переглядів: 390