Автор: Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.

Бібліографічний опис

Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 1 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 80 с. : іл.

Частина 1
Частина 2

Переглядів: 122