Автор: За заг. ред. О. М. Топузова

Бібліографічний опис

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Частина 3 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 102 с.

Анотація

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання з математики, що за змістом, структурою і формою схожі до завдань міжнародного тестування PISA.
Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, а також вчителі математики для посилення практичної направленості курсу математики та впровадження компетентнісного підходу до навчання математики.
Видання здійснено в межах Модуля Жана Моне (620287‐EPP‐1‐2020‐1‐UAEPPJMOMODULE) 2020‒2023 рр. в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників. Комісія не може нести відповідальності за будь‐яке використання вміщеної у збірнику інформації.

Переглядів: 1317

Завантажитиу форматі PISA