Автор: За заг. ред. О. М. Топузова.

Бібліографічний опис

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 2 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі:проф. Л.М. Калінінаі О. Г.Козленко [2-ге електронне видання, доповнене] – Київ: Педагогічна думка, 2023. –107 с.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-738-1-2023-120

Анотація

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти у вимогах PISA частина2 включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання, тестові запитання з природничо-наукової грамотності на основі пробних тестових запитань OECDPISA, призначених для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, педагоги-предметники закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів профільної середньої освіти, студенти педагогічних вищихнавчальних закладів.
Авторські завдання, їх рівні складності розроблено в межах опанування концепціями, науковими методами й ефективності ідентифікації причинно-наслідкових зв’язків, графічних і візуальних даних; визначення природничо-наукового й математичного змісту, їх структурування згідно з класифікаційними ознаками завдань PISA (контексти таситуації, компетентності, що відпрацьовуються та розвиваються, знання і ставлення до знань, ситуацій, цінностей),відповідають основним вимогам текстології, сформульовані й надають змогу перевірити не лише знання фактів, а й вміння здобувачів освіти критично аналізувати й вправно оперувати різними видами наведеної інформації.
Видання здійснено в межах Модуля Жана Моне (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020‒2023 рр.в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників. Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання вміщеної у збірнику інформації.

Переглядів: 180

Завантажити