Автор: Науменко С. О.

Бібліографічний опис

Науменко С. О. Забезпечення якості освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / С. О. Науменко. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 20 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-687-2-2022-21

Анотація

Зміст курсу розкриває проблеми забезпечення якості освіти в Україні та світі, особливості сертифікаційного оцінювання (державна підсумкова атестація й зовнішнє незалежне оцінювання) в Україні та зарубіжних країнах; дає уявлення про основні поняття і категорії педагогічної діагностики та особливості тестування і моніторингу якості освіти.

The content of the course reveals the problems of ensuring the quality of education in Ukraine and in the world, the features of certification assessment (state final certification and external independent assessment) in Ukraine and in foreign countries; presents an idea of the basic concepts and categories of pedagogical diagnostics and features of testing and monitoring the quality of education.

Переглядів: 81

Завантажити