Автор: Волинець Л.Л., Джурило А.П., Єгоров Г.С., Лав-риченко Н.М., Локшина О.І., Мельниченко Б.Ф., Оржеховська О.С., Першукова О.О., Шеверун Н.В., Шпарик О.М.

Бібліографічний опис

Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Єв­ропи та США : Монографія / Л.Л. Волинець, А.П. Джурило, Г.С. Єгоров, Н.М. Лав­риченко, О.І. Локшина, Б.Ф. Мельниченко, О.С. Оржеховська, О.О. Першукова, Н.В. Шеверун, О.М. Шпарик. За заг. ред. Локшиної О.І. — К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. — 374 с.

Анотація

Монографію присвячено проблемі якості загальної середньої освіти та пе­дагогічним механізмам її забезпечення у провідних країнах Європи та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування якості освіта в Україні та зарубіжжі; розкрито автентичні моделі країн зарубіжжя, застосовувані для за­безпечення якості середньої освіти; окреслено перспективи використання за­рубіжного досвіду в Україні. Для розробників освітньої політики, науковців, керівників освітніх установ, учителів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Переглядів: 91

Завантажити