Автор: Мельник Ю. С.

Бібліографічний опис

Мельник Ю.С. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі : навч.-метод. посібн. / Ю.С. Мельник. – К. : Пед. думка, 2013. – 120 с.

Анотація

У посібнику розкрито актуальні проблеми прикладної спрямованості фізики. Охарактеризовано загальні і часткові способи розв’язування прикладних фізичних задач. Обґрунтовано структурно-функціональну гностичну модель задачної ситуації. Упровадження посібника сприятиме забезпеченню міцного оволодіння учнями системою фізичних знань, практичних умінь і навичок, усвідомленні того, як фізичні теорії, закони, закономірності застосовуються на практиці, впливають на розвиток техніки і народного господарства, підвищення ефективності виробничої діяльності кваліфікованого працівника. Видання адресовано керівникам органів управління освітою, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям-практикам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

Переглядів: 117

Завантажити