Автор: Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В.

Бібліографічний опис

Глобалізація, розвиток інформаційних технологій (віртуальна реальність, глобальні мережі тощо), інтенсифікують модернізаційно-реформаційні процеси в усіх сферах суспільного життя. В галузі освіти вони проявляються через оновлення методів, змісту, освітнього простору, спричинене зміною парадигми освіти, що орієнтується на формування компетентностей, коли головним трендом стає освіта впродовж життя (Lifelong Learning). Це дозволяє підвищити соціальну включеність, конкурентоспроможність та працездатність, а також активізувати особистісний розвиток членів суспільства – тому навчання, поступово, стає основною діяльністю протягом усього життя.

Переглядів: 191

Завантажити