Автор: За заг. ред. професора О.М. Топузова, укладач: Д.В. Васильєва

Бібліографічний опис

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Частина 1/Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [2-ге електронне видання, доповнене].– Київ: Педагогічна думка, 2023. 115 с.

Анотація

2Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання з математики, що за змістом, структурою і формою схожі до завдань міжнародного тестування PISA. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, а також вчителі математики для посилення прикладної спрямованості курсу математики та впровадження компетентнісного підходу до навчання математики. Видання здійснено в межах Модуля Жана Моне (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOMODULE) 2020‒2023 рр. в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників. Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання вміщеної у збірнику інформації.

Переглядів: 149

Завантажити