Автор: За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі : О. Г. Козленко і проф. Л. М. Калініна

Бібліографічний опис

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 1 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі : О. Г. Козленко і проф. Л. М. Калініна [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 114 с.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-664-3-2023-170

Анотація

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти у вимогах PISA включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання, тестові запитання з природничо-наукової грамотності на основі пробних тестових запитань OECD PISA, призначених для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, педагоги-предметники закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів профільної середньої освіти, студенти педагогічних вищих навчальних закладів.
Авторські завдання, їх рівні складності розроблено в межах опанування концепціями, науковими методами й ефективності ідентифікації причинно-наслідкових зв’язків, графічних і візуальних даних; визначення природничо-наукового й математичного змісту, їх структурування згідно з класифікаційними ознаками завдань PISA (контексти та ситуації, компетентності, що відпрацьовуються та розвиваються, знання і ставлення до знань, ситуацій, цінностей), відповідають основним вимогам текстології, сформульовані й надають змогу перевірити не лише знання фактів, а й вміння здобувачів освіти критично аналізувати й вправно оперувати різними видами наведеної інформації.

Переглядів: 1995

Завантажити