Автор: За заг. ред. О. М. Топузова

Бібліографічний опис

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 1 / Авторський колектив; уклад.: проф.Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна; за заг. ред. професора Олега Топузова; (2-ге електронне видання, доповнене). – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 77c.

Анотація

Збірник містить авторські завдання для розвитку читацької грамотності школярів на основі пробних тестових запитань PISA‐2018. Завдання розроблено учасниками літньої школи «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів», що проходила в Інституті педагогіки НАПН України (червень 2021). Для вчителів закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти основної і старшої школи, студентів, аспірантів, науковців. Видання здійснено в рамках Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287‐EPP‐1‐2020‐1‐UA‐EPPJMO‐MODULE), який імплементується в Інституті педагогіки НАПН України впродовж 2020 – 2023 рр. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників. Європейська Комісія не несе відповідальності за будь‐яке використання інформації, яка тут міститься.

Переглядів: 286

Завантажити