Автор: За заг. ред. О. М. Топузова

Бібліографічний опис

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 3 / Авторський колектив; уклад.: Олена Локшина і Оксана Заболотна ; за заг. ред. Олега Топузова (2-е електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. 76 c.

Анотація

Збірник містить завдання, які розроблено вчителями української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, історії та громадянської освіти в процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» в Інституті педагогіки НАПН України (червень 2023) у межах Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Для вчителів закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти основної і старшої школи, студентів, аспірантів, науковців. Видання здійснено в рамках Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). який імплементується в Інституті педагогіки НАПН України впродовж 2020 – 2023 рр. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає виключно думку учасників. Європейська Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка тут міститься.

Переглядів: 583

Завантажити