013. Початкова освіта

1. Програма підвищення кваліфікації
«Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи»

Автор програми Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувачка відділу початкової освіти.

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 6 год. лекційних занять, 8 год. практичних занять (2 дні очно), 15 год. самостійної роботи (дистанційно), 1 год. тестування.

Зміст програми передбачає розгляд сучасних авторських навчальних комплектів із означеної проблеми, має модульну структуру.

 • Модуль 1. Психолого-дидактичні засади навчання математики початкової школи (5 год)
 • Модуль 2. Методика навчання нумерації і арифметичних дій додавання і віднімання (19 год)
 • Модуль 3. Методика навчання розв’язування задач 1 – 2-му класі  (5 год)

2. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів,
які працюють за інноваційною системою для початкової школи А. Д. Цимбалару

Автор програми Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій і стратегії розвитку загальної середньої освіти.

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми передбачає навчання вчителів початкових класів, які працюють за інноваційною системою для початкової школи А. Д. Цимбалару.

Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які впроваджуватимуть інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти» на квітень 2021 – грудень 2026 роки (наказ МОН України № 484 від 29.04.2021 р.)

Комплект програм підготовлено за загальним керівництвом:

Засєкіної Тетяни Миколаївни, заступника директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук.

Попової Людмили Олександрівни, старшого наукового співробітника відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента.

Топузова Олега Михайловича, доктора педагогічних наук, директора Інституту педагогіки НАПН України (наукове консультування)

Цимбалару Анжеліки Дмитрівни, доктора педагогічних наук (наукове консультування).

Консультанти:

Бєляєва Тетяна Юріївна, учитель англійської мови, сертифікований викладач Cambridge Assessment English CELT-P (Primary), 2020 р.

Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.

Програма підвищення кваліфікації із кожної спеціальності розрахована на 30 академічних годин (1 ЄКТС-кредит) і спрямована на підвищення фахового рівня вчителів щодо організації освітнього процесу в 5–6 класах.

Графік освітнього процесу. Дистанційно впродовж навчального року.014.01. Середня освіта (Українська мова і література) 

Програма підвищення кваліфікації учителів
української мови і літератури

Автори програми: Голуб Ніна Борисівна, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури, Горошкіна Олена Миколаївна, завідувачка відділу навчання української мови і літератури,  Яценко Таміла Олексіївна, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури.

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми передбачає навчання вчителів української мови і літератури сучасним методикам навчання, має модульну структуру.

 • Модуль 1. Формування компетентного мовця
 • Модуль 2. Формування компетентного учня-читача
 • Модуль 3. Особливості навчання української мови і літератури в умовах профільного навчання

014.15. Середня освіта (Природничі науки) 

Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів, що викладають (планують викладати) інтегрований курс «Природничі науки» в 10-11 класах закладах загальної середньої освіти ( а також для методистів і викладачів закладів вищої й післядипломної освіти)

Автори програми: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки, Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти.

Програма має 2 варіанти: на 150 год (5 кредитів ЄКТС) і на 30 год (1 кредит ЄКТС). Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми на 30 год містить такі модулі.

 • Модуль 1. Розвиток критичного мислення учнів засобами різних предметів (6 год)
 • Модуль 2. Інтеграція і диференціація природничої освіти (10 год)
 • Модуль 3. “Практичний складник інтегрованого курсу “Природничі науки” (10 год)
 • Модуль 4. Освіта для сталого розвитку: реалізація змісту і завдань засобами природничих дисциплін (4 год)  Шановні учителі природничих предметів!

Зміст програми на 150 год містить обов’язковий і вибірковий складники. Залежно від фаху слухач обирає із вибіркового складника той предмет, за яким не має фахової освіти, необхідної для викладання інтегрованого курсу.

Обов’язковий складник: очних 30 год, дистанційних 30 год.

 • Модуль 1. Розвиток критичного мислення учнів засобами різних предметів (6 год)
 • Модуль 2. Інтеграція і диференціація природничої освіти (10 год)
 • Модуль 3. “Практичний складник інтегрованого курсу “Природничі науки” (10 год)
 • Модуль 4. Освіта для сталого розвитку: реалізація змісту і завдань засобами природничих дисциплін (4 год)