До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України: внесок відділу історії та філософії освіти у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні

29 жовтня  2021 р. у форматі відеоконференції відбувся ювілейний круглий стіл за темою «До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України: внесок відділу історії та філософії освіти у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні», організований відділом історії та філософії освіти Інституту педагогіки. У заході взяли участь понад 40 учасників з різних куточків України. Серед доповідей, заслуханих і обговорених на заході – характеристика історичного розвитку відділу (Н.Антонець, Н.Дічек), аналіз аспектів наукової діяльності і здобутків відділу у галузі підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні (Н.Дічек), окреслення ролі академіка М.Д.Ярмаченка як педагога-наставника і дослідника історії української освіти (С.М.Шевченко). 

Своїм баченням внеску відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації поділилися директор Інституту науково-педагогічної інформації НАПН України, д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України, колишня завідувачка відділу Л.Д.Березівська, декан Уманського держ. пед. університету імені Пала Тичини, д.п.н., проф. О.О.Кравченко, завідувачка кафедри педагогіки і психології Київського університету імені Бориса Грінченка, д.п.н., проф. Г.І.Іванюк, завідувачка кафедри початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, д.п.н., проф. Т.Л.Гавриленко, доцент кафедри початкової освіти і менеджменту освіти, к.п.н., доцент Киричек І.І., докторант відділу історії та філософії освіти, доцент Глухівського Національного педагогічного університету імені О.Довженка Н.В.Гоголь. В обговоренні також узяли участь представники закладів вищої освіти України.