Формування soft skills суб’єктів освітнього процесу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування soft skills суб’єктів освітнього процесу» є – навчити здобувачів освіти особистісної динаміки (почуття відповідальності, прагнення до досягнень, впевненість в собі, висока мотивація); компетентності в області міжособистісних відносин (контактність, об’єктивна самооцінка, співчуття та співпереживання іншим людям); прагнення до успіху (самовіддача, мотивація до підтримання статусу, схильність до систематизації, ініціативність); витривалості (стійкість до критики, стійкість до невдач, позитивна емоційна установка, твердість життєвої позиції, задоволення роботою). Ці завдання відповідають основній меті PISA  — визначити тенденції в результатах різних освітніх програм компетентності та чинники, що впливають на навчальні досягнення учнів. PISA збирає титанічний обсяг інформації про те, що потрібно і не потрібно робити вчителям, щоб досягти успіху і створити комфортні умови для засвоєння знань.  Зараз навчальна шкільна програма в Україні є перевантаженою і перенасиченою формулами тощо, і відповідно, замало уваги приділяється soft skills. Планомірний розвиток кожної категорії soft skills позитивно сприяє професійним успіхам фахівців. Однак, ключові зовнішні стейкголдери акцентують увагу на таких якостях, які є пріоритетними в професійній діяльності вчителя сучасності:

•комунікативні навички
•міжособистісні навички
•групова робота
•лідерство
•кооперація
•соціальний інтелект
•відповідальність
•етика спілкування
•вибудовування взаємовідносин
•вміння працювати в команді та висловлювати власну думку соціальнокомунікативні здібності
•критичне мислення
•навички вирішення проблем
•новаторське (інноваційне) мислення
•управління інтелектуальним навантаженням
•навички самоосвіти •інформаційні навички
•тайм-менеджмент когнітивні навички
•емоційний інтелект
•чесність
•оптимізм
•стресостійскість
•пунктуальність
•гнучкість
•креативність
•мотивація
•емпатія атрибути особистості і складові емоційного інтелекту.

Командна робота – здатність працювати в команді і виконувати свої завдання, поєднуючи індивідуальні навички з іншими членами команди для досягнення загальної мети. Комунікативні навички – здатність передавати інформацію людям чітко, просто, ефективно і зрозуміло. PISA не прив’язується до освітніх програм.

Дослідження має на меті визначити рівень компетентностей. Тобто, оцінює не суму теоретичних знань, а здатність учнів використовувати вміння, отримані в школі, у різних життєвих ситуаціях, тобто вміння, які мають безпосередньо стосуються soft skills.  Перехід до компетентнісного навчання — те, що лежить в основі Нової української школи і на чому будуються зміни, мають включати компетентності soft skills. Саме ці та інші теми обговорювали з учасниками програми підвищення кваліфікації «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів Нової української школи» в межах роботи групи вчителів природничо-наукового циклу і математики закладів загальної середньої освіти України.