Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання

08.06.2021 року відбулась Всеукраїнська міжгалузева науково-практична конференція з міжнародною участю «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання»

Всеукраїнську міжгалузеву науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання» було організовано відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України та Інституту педагогіки НАПН України у 2021 р. Цього року з поважних причин вона мала заочний формат, однак тематика і мета конференції викликали у науковців і освітян-практиків значний інтерес, про що свідчить сформований за надісланими матеріалами збірник наукових тез.

         Основними напрями роботи конференції були такі:

1.Міжкультурна комунікація в освіті як засіб подолання суперечностей транзитивного суспільства;

2.Традиційне і контроверсійне у дослідженні історії та філософії сучасної освіти;

3.Компетентнісний підхід в освіті та його філософсько-педагогічне осмислення;

4.Роль учителя у пом’якшенні суспільних конфронтацій і забезпеченні національної єдності;

5.Критичне мислення як провідний тренд сучасного освітнього процесу. Найбільше дописів надійшло за першим напрямом (17), за третім (19) та п’ятим (22), а загалом одержано 76.

Мета конференції передбачалаобмін ідеями та результатами наукових досліджень із вище зазначених напрямів між дослідниками і практиками, обговорення актуальних наукових освітньо-філософських проблем, що мають міждисциплінарний характер, сприяння оприлюдненню контроверсійних питань сучасного освітнього процесу для пошуку шляхів їх розв’язання.

Участь у конференції окрім співробітників наукових установ НАПН України взяли співорганізатори заходу – викладачі й дослідники з Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди та ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, а також науковці з університетів та інших освітніх закладів Чернігова, Києва, Глухова, Умані, Полтави, Львова, Івано-Франківська, Переяслава-Хмельницького, Дніпра, Ніжина. Усього 78 осіб.

Як і минулої конференції учасником заходу став професор філософії з Німеччини К. Асмут.

Найближчим часом матеріали конференції буде розміщено на сайтах НАПН України та Інституту педагогіки НАПН України.

Кожному автору-учаснику буде персонально надіслано покликання на публікацію.