Круглий стіл для вчителів географії  Києва та Київщини

21 липня 2022 року науковцями відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України організований і проведений круглий стіл для вчителів географії  Києва та Київщини, тематика якого була присвячена точковим змінам в чинній навчальній програмі з географії для 6-11 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу МОН України за 03.06.2022 №521 «Про утворення робочих груп з оновлення змісту навчальних програм». У результаті напрацювань робочою групою запропоновано такі зміни до чинної навчальної програми академічного рівня: 8 клас в Розділі IV. Населення України та світу, в темі 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України додаються теми, що були відсутні про біженців та внутрішньо переміщених осіб, оскільки це актуальне питання в Україні та світі.

В 10 класі в Розділі I. Європа, в Темі 1.Загальна характеристика Європи, вирішено розвантажити програму і надати характеристику країн, що йдуть шляхом євроінтеграції. Також вивести із вивчення Білорусь, оскільки  Білорусь перестала відігравати важливу роль у економічному співробітництві з Україною. Вилучення з переліку країн для обов’язкового вивчення у зв’язку з втратою статусу важливого партнера та визнання Білорусі країною, що підтримує країну-агресора. Доповнити до переліку країн Азії Республіку Корею, так як економічна модель цієї країни може бути прикладом для України. Вивести із тем інформацію про Китай, оскільки втрачено актуальність про унікальність економічної системи Китаю в сучасних економічних та геополітичних реаліях. Додається інформація про перспективи розширення економічних зв’язків України з країнами Європи в контексті набуття Україною категорії кандидата в члени Європейського Союзу.

В заході взяло участь майже 400 учасників. Основна мета заходу – порушення питання щодо внесення точкових змін в чинній навчальній програмі з географії, особливо країн, що є сусідами України та про євроінтеграційний курс, а також про посилення ролі США, ураховуючи роль країни, яку вона відіграє в глобальних політико-економічних процесах та зміцненні обороноздатності України, її Збройних Сил, мобілізації світової спільноти на захист суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Зміни затверджені предметною комісією ІМЗО і розміщені на сайті МОН України.