Методичний посібник «Педагогічна майстерність учителя початкових класів: візуалізація навчальної інформації в початковій школі»

Шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі методичний посібник «Педагогічна майстерність учителя початкових класів: візуалізація навчальної інформації в початковій школі» авторів д-р. пед. наук, проф. Олександра МАЛИХІНА й аспірантки Інституту педагогіки НАПН України Інни ЛІПЧЕВСЬКОЇ, розроблений у межах наукової теми відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України «Дидактичні засади індивідуалізації навчання в закладах загальної середньої освіти».

У посібнику представлено інформацію щодо імплементації/використання візуалізації в освітньому процесі початкової школи, охарактеризовано комплексні вміння візуалізації навчальної інформації, якими має володіти сучасний учитель початкової школи для успішної реалізації вимог Державного стандарту початкової освіти за цим напрямом, та надано методичні рекомендації щодо формування зазначених умінь під час підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Методичний посібник адресовано викладачам вищих педагогічних закладів освіти, які навчають студентів за спеціальністю «Початкова освіта», викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які працюють з учнями початкової школи, а також усім, хто цікавиться питанням візуалізації навчальної інформації в початковій освіті.

Методичний посібник доступний для завантаження за покликанням.