Міжнародна конференція «25-та річниця конференції: Гаазькі рекомендації щодо освітніх прав національних меншин»

7 червня 2021 Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин організував на платформі ZOOM ювілейну конференцію з нагоди 25-ї річниці Гаазьких рекомендацій щодо освітніх прав національних меншин.

Організатори конференції: Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин.

Мета ювілейної конференції: висвітлення принципів Гаазьких рекомендацій і представлення шляхів їх реалізації у всьому регіоні ОБСЄ. 

Учасниками ювілейної конференції стали представники державного рівня з країн-учасниць ОБСЄ, фахівці, які займаються цими питаннями, представники інших міжнародних організацій та відомі академічні експерти, за для забезпечення включення різноманітного досвіду та практики з усього регіону ОБСЄ.

У конференції активну участь взяли співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України: Наталія Богданець-Білоскаленко, завідувачка відділу, док. пед.наук, професор; Олена Фідкевич, пров.наук.співроб., к.філ.наук, Наталія Бакуліна, ст.наук.співроб., к.пед.наук.

У результаті під час конференції було презентовано найкращі практики багатомовної освіти та підходи, що сприяють доступності освіти для національних меншин, висвітлено ключові складові соціальної згуртованості для забезпечення рівного доступу всіх членів суспільства до якісної освіти, формування національної ідентичності та концепції державності на основі миру та добросусідства.

Також фахівці бюро ВКНМ представили опубліковані за останні 25 років дев’ять тематичних рекомендацій з різних аспектів захисту прав національних меншин, які базуються на розумінні та спостереженнях послідовних Верховних комісарів, а також спираються на досвід і найкращі практики з усього регіону ОБСЄ. Рекомендації та настанови ВКНМ допомагають державам-учасницям ОБСЄ у їхніх зусиллях щодо вироблення політики, що підтримує різноманітність їх суспільств у таких сферах, як мова, освіта, участь у громадському житті, засоби масової інформації та поліція.

Програма конференції опублікована на офіційному сайті ОБСЄ https://www.osce.org/event/25-anniversary-hague-recommendations.

Трансляція конференції та відео-запис оприлюднено на youtube-каналі HCNM