Навчально-методичне забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Держаного стандарту базової середньої освіти

На виконання заходів із реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» науковці Інституту педагогіки НАПН України у співпраці із викладачами, учителями та методистами підготували комплект навчально-методичного забезпечення навчальних предметів/інтегрованих курсів, що охоплює усі освітні компоненти типового навчального плану для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (модельні навчальні програми, підручники й посібники до них, у тому числі й цифрові додатки, курси підвищення кваліфікації учителів).

Програми й підручники побудовані на спільних засадах, які реалізують вимоги Державного стандарту базової освіти й спрямовані на цілісне формування ключових компетентностей й наскрізних умінь учнів.  Усі програми й підручники пройшли апробацію в межах інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Держаного стандарту базової середньої освіти» (наказ МОН від 02.04. 2021 р. №406).

Пропонуємо ознайомитись із особливостями організації освітнього процесу в 5-х класах та засадами цілісної системи освіти від фахівців Інституту педагогіки НАПН України

Пропонуємо також ознайомитись із підручниками