Навчання державних службовців у сфері освіти в умовах воєнного стану

Працівники відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН активно долучаються до різноманітних заходів щодо розвитку професійної компетентності та практичних навичок педагогічних працівників та публічних службовців у сфері освіти, особливо в умовах воєнного стану.

У межах співробітництва з ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Лукіна Тетяна Олександрівна – головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор наук з державного управління, професор взяла участь у проведенні серії навчальних занять для  державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» і «В», та посадових осіб місцевого самоврядування за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Публічне управління розвитком системи освіти».

Лукіна Т. О. 28 вересня та 3 жовтня 2023 року прочитала лекції та провела практичні /семінарські заняття на теми:

  • «Забезпечення якості освіти як напрям професійної діяльності публічного службовця»; «Менеджмент ділового спілкування в професійній діяльності публічних службовців»; «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти як основа ефективного менеджменту»;
  • «Системи забезпечення якості освіти у ЄС: досвід та перспективи для України».

Завдання забезпечення якості освіти є одним з пріоритетних напрямів освітньої політики та діяльності органів державного управління освітою та системи місцевого самоврядування в Україні. Ефективність реалізації цього завдання значною мірою залежіть від рівня професійної компетентності публічних службовців і педагогів.

Слухачі мали можливість обговорити завдання та окреслити особливості реалізації їх професійної діяльності щодо забезпечення якості освіти з урахуванням потреб і викликів в умовах війни; докладно проаналізували технологію створення внутрішніх систем забезпечення якості освіти, оцінили недоліки і переваги різних підходів і   моделей самооцінювання якості освіти в освітньому закладі, ознайомилися із зарубіжним досвідом формування систем забезпечення якості освіти. Особливий інтерес викликали питання організації ефективного ділового спілкування  в професійній діяльності публічних службовців.

Здобувачі висловили своє задоволення змістом та методикою проведення навчальних занять, підкреслили високий професіоналізм лектора.