Олександр Іванович Бугайов. Учитель. Вчений. Громадянин

5 грудня 2023 року у конференц-залі Національної академії педагогічних наук України відбувся круглий стіл «Олександр Іванович Бугайов. Учитель. Вчений. Громадянин», присвячений 100-річчю від дня народження Олександра Івановича Бугайова –  видатного українського вченого в галузі теорії і методика навчання фізики й астрономії, доктора педагогічних наук, професора, почесного академіка НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки, автора фундаментальних праць, що склали основу для розбудови шкільної фізичної та астрономічної освіти, навчальних програм і підручників нового покоління, засновника наукової школи методики навчання фізики, вихованці якої працюють в провідних наукових установах та закладах вищої освіти.

Організаторами кругло столу стали Інститут педагогіки НАПН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

У роботі круглого столу взяли участь понад 50 учасників — учні вченого, представники університетської методичної спільноти, викладачі та вчителі фізики, співробітники Інституту педагогіки НАПН України, у якому О. І. Бугайов працював упродовж 35 років  —  з  1973 по 2008 р.   

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулися:

О. І. Ляшенко,  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти та цифровізації освітніх систем;

М. І. Шут, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри загальної фізики та методики навчання фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

М. Т. Мартинюк, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Також було оголошено привітання учасникам від доктора Жозе Мануеля Пердомо (республіка Куба).

Перед учасниками круглого столу виступили донька та син Олександра Івановича  — Наталія Олександрівна та Юрій Олександрович, які поділилися цікавими спогадами про батька, його роль у їх особистісному становленні.

В обговоренні актуальних питань сучасної методики навчання фізики й астрономії у контексті творчої спадщини професора О.І. Бугайова взяли участь його учні, методисти-фізики провідних закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти П.С. Атаманчук, В.В. Білецький, Б.Є. Будний, В.Ф. Заболотний, В.І. Кизенко, Л.О. Клименко, Б.Г. Кремінський, Ю.І. Мальований, А.І. Павленко, В.Ф. Савченко, М.І. Садовий, В.П. Сергієнко, Н.В. Стучинська, С.І. Терещук, О.В. Школа, завідувач і наукові співробітники відділу   біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України В.В. Сіпій, М.В. Головко, Д.О. Засєкін, Т.М. Засєкіна, І.П. Крячко, В.М. Мацюк, Ю.В. Мельник, Л.В. Непорожня, ветерани відділу, які тривалий час працювали разом з видатним ученим, Л.А. Закота та Т.М. Хмара.

За результатами роботи круглого столу ухвалено пропозиції щодо відзначення ролі О.І. Бугайова у розвитку дидактики фізики й астрономії в Україні, доцільності спеціальних досліджень, присвячених вивченню творчої спадщини видатного вченого та популяризації його науково-педагогічних ідей, упорядкування його праць, їх аналізу та переосмислення в проєкції на актуальні проблеми сучасної теорії і методики навчання фізики, астрономії й освітньої практики.