Партнерська взаємодія з освітянами Івано-Франківщини

З 21 по 25 серпня 2023 провідний науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України Борис Григорович Чижевський перебував у відрядженні в м. Івано-Франківську з метою впровадження результатів фундаментального дослідження відділу економіки та управління загальною середньою освітою «Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії» (2021-2023), презентації діяльності Інституту педагогіки НАПН України, участі у роботі педагогічних студій, проведення зустрічей-консультацій з керівниками та працівниками інституту і закладів освіти, підписання нової угоди про співпрацю.

Змістовними і зацікавленими були зустрічі із: Зуб’яком Романом Миколайовичем – ректором Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом; Барабаш Ольгою Дмитрівною – проректором з наукової роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом; Будзаком Іваном Васильовичем – проректором з науково-методичної роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Валущак Тетяною Іванівною – завідуючою організаційним відділом Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Келембет Людмилою Іванівною – старшим викладачем кафедри менеджменту та освітніх інновацій (завідуюча кафедрою Мариновська Оксана Яківна), керівниками закладів освіти.

Під час зустрічей науковцями, педагогами Івано-Франківської області обговорено такі проблеми:

 • особливості роботи закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти в період війни, воєнного стану, пандемії та надзвичайної ситуації;
 • специфіка, реалії та перспективи розвитку закладів загальної у сільській та особливо у гірській місцевості;
 • філософські та методологічні засади, пріоритети та духовно-енергетична чистота, захищеність державно-громадського управління, громадсько-державного управління та державно-суспільного управління закладами освіти;
 • проблеми та особливості державно-суспільного управління загальною середньою освітою на засадах партнерської взаємодії як на загальнодержавному, так і обласному, міському, сільському, селищному рівнях, а також на рівні закладу загальної середньої освіти;
 • форми та рівень співпраці усіх гілок влади, наукових установ, закладів освіти, суспільних організацій, товариств, об’єднань, спілок;
 • субмоделі державно-суспільного управління як галуззю загальної середньої освіти в цілому, так і закладу загальної середньої освіти зокрема;
 • методи, форми, механізми подолання освітніх втрат, освітніх розривів дітей та учнів, неуспішності, відставання, безграмотності дітей та учнів;
 • особливості пошуку, навчання, виховання та підтримки здібної і обдарованої учнівської молоді; зміст, форми і методи надання дітям та учням наукових знань, формування у них наукового мислення, наукового світогляду, закономірностей визначення причини та першопричини, причино-наслідкових процесів і явищ, встановлення правди та осягання Істини.

Уточнено перспективи та необхідність подальшого розвитку державно-громадського, громадсько-державного, державно-суспільного управління закладами загальної середньої освіти як на місцевому, регіональному, так і на державному рівнях.
Підписано нову Угоду про співпрацю між Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

На засіданнях педагогічних студій обговорювалися особливості організації освітнього процесу в новому 2023‒2024 навчальному році, виклики впровадження реформи «Нова українська школа».

Основні завдання на новий навчальний рік окреслились як:

 • опрацювання нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації навчально-виховного процесу та викладання предметів у закладах загальної середньої освіти; ознайомлення з методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення навчальних предметів;
 • визначення методичних підходів щодо викладання інтегрованих курсів у контексті компетентнісного та діяльнісного підходів;
 • узгодження напрямів методичної роботи щодо забезпечення ефективного науково-методичного супроводу вивчення предметів.
 • Наголошувалося на необхідності ефективного психологічного супроводу освітнього процесу, а за потреби – надання психологічної допомоги здобувачам освіти.

У дискусіях важлива увага приділялась доступності та інклюзивності освітнього середовища. Зроблено акцент на стратегії та особливостях вивчення предметів духовно-морального спрямування в сучасних умовах, визначено напрями їх викладання в контексті основ християнської етики, вітчизняних і світових тенденцій створення безпечного і здорового освітнього середовища, забезпечення прав учасників освітнього процесу на якісну освіту. Визначено відповідний комплекс заходів: здоров’язбережувальна складова освіти, комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності, формування культури харчування і правильних харчових звичок; належне медичного обслуговування учасників освітнього процесу тощо.

Керівники закладів загальної середньої освіти у процесі роботи управлінської рефреш-студії напрацювали дорожню карту щодо організації педагогічної інтернатури як складової професійного розвитку педагога; розглянули проблеми управління закладами загальної середньої освіти, що потребуватимуть супроводу з боку Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2023‒2024 навчальному році.

Робочі матеріали (відеозаписи і презентації) педагогічних студій розміщені на сайті серпневої конференції 2023 року
Мають свої напрацювання до нового навчального року й авторські творчі майстерні вчителів Івано-Франківської області. Вони працюють на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти як одна з форм підвищення кваліфікації. В основі змісту – інноваційні педагогічні ідеї педагога-практика (керівника авторської творчої майстерні вчителів), які поширюються через практико орієнтовані матеріали, розроблені групами учителів.

 1. Нова українська школа. Перевернутий урок англійської мови 6 клас. . Автори: АТМП вчителів англійської мови Івано-Франківської області/ за редакцією Бессараб Н.А., Стрільчик Г.Д., Косенко Ю.В. (Схвалено до використання у закладах загальної середньої освіти (Лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 10.03.2023 № 21/10–102).
 2. Нова українська школа. Цифрові засоби навчання на уроках математики 6 клас. Навчально-методичний посібник. Автори: АТМП вчителів математики Івано-Франківської області/ за редакцією Панькова А.В., Стрільчик Г.Д., Василів І.В. (Схвалено до використання у закладах загальної середньої освіти (Лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 03.04.2023 № 21/08–510).
 3. Пізнаємо рідний край. Навчально-методичний посібник. Автори: АТМП вчителів-предметників і керівників гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти Івано-Франківської області/ за редакцією Завалевського Ю.І., Пахомова Ю.Д., Стрільчик Г.Д. (Схвалено до використання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти (Лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 10.03.2023 № 21/10–102).
 4. Цифрові засоби навчання в початковій школі. Навчально-методичний посібник. Автори: АТМП вчителів початкових класів Івано-Франківської області/ за редакцією Кондратюк І.Д., Стрільчик Г.Д., Загрійчук Л.М.(лист ІМЗО від 03.04. 2023 № 21/08-510).
  Інформація про напрацювання авторської творчої майстерні вчителів можна знайти на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти за посиланням.