Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція

21 листопада 2023 р. відповідно до плану наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у змішаному форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні».

Конференцію організовано кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини спільно з Відділенням філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського, кафедрою теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова Херсонського державного університету.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Конференція об’єднала 122 учасників (докторів наук – 11, докторів філософії – 7, кандидатів наук – 27, наукових працівників – 20, здобувачів вищої освіти – 43) із 16-ти закладів освіти, наукових, соціальних установ України і зарубіжжя: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Рівненського державного гуманітарного університету, Херсонського державного університету, Педагогічного музею України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Вінницького обласного центру народної творчості, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Обласного центру юних натуралістів, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Ризинського ліцею Водяницької сільської ради Звенигородського району, Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області, ДЗ професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Криворізька академія патрульної поліції», КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради», Ягелонського університету (Польща).

Предметом обговорення наукового зібрання стали актуальні питання розвитку педагогічного краєзнавства крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні: становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні: міждисциплінарний аспект наукових досліджень; освіта, шкільництво і педагогічна думка: історія та сучасність; історико-культурний компонент підготовки здобувачів вищої освіти; педагогічне краєзнавство у персоналіях: від витоків до сучасності.

Із доповідями виступили: Коляда Наталія Миколаївна (Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства: історія та сучасність); Дічек Наталія Петрівна (Сучасні тенденції розгортання педагогічної регіоналістики в Україні); Кривошея Ігор Іванович (Антропологія василіянської школи в Умані: реалізація проєкту в рамках програми POLONISTA); Кочубей Тетяна Дмитрівна (Віхи життя і творчості академіка Кузя Володимира Григоровича); Міхно Олександр Петрович (Освітяни-краєзнавці в енциклопедичному біографічному словнику «Педагоги України»: Костянтин Зіньківський (1873–1959); Гайда Лариса Анатоліївна (Презентація навчальної програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Музеєзнавство»); Полєхіна Вікторія Миколаївна (Педагогічне краєзнавство: студентська дослідницько-пошукова робота); Добошевська Аліна (Розвиток громадської архівістики в Польщі та Україні).

За результатами доповідей та дискусій під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні» учасники пропонують:

  1. Розвивати співпрацю закладів освіти, наукових установ, закладів соціальної сфери України і зарубіжжя в контексті інтеграції освіти і науки з метою цілісного представлення процесу розвитку науки, освіти і педагогіки, подальших наукових міждисциплінарних досліджень актуальних  питань розвитку педагогічного краєзнавства.
  2. Активізувати міждисциплінарні дослідження шляхом актуалізації наукового потенціалу педагогічного краєзнавства як знання про особливості розвитку освіти, науки, педагогічної думки, культури краю, вивчення, збереження та творчого використання регіонального педагогічного досвіду в теорії та практиці сучасних закладів освіти, наукових установ, закладів соціальної сфери.
  3. Розвивати та удосконалювати потенціал педагогічного краєзнавства як елемента інформаційного ресурсу розвитку освітньо-наукового та соціального простору України і зарубіжжя задля збагачення та розширення сучасного наукового знання про регіонально-краєзнавчий аспект розвитку освіти, шкільництва і педагогічної думки.
  4. Продовжувати обмін досвідом та впровадження теоретико-практичних та науково-методологічних результатів досліджень з проблем педагогічного краєзнавства як міждисциплінарного наукового знання та багатовимірного феномену освіти, культури науки.
  5. Вивчити зарубіжний досвід створення громадських архівів та дослідження усної історії у сфері освіти зокрема.
  6. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції оприлюднити збірник тез доповідей «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні».
  7. Продовжити практику проведення науково-практичних заходів різного рівня з питань педагогічного краєзнавства як міждисциплінарного наукового знання для наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, працівників закладів культури, соціальної сфери, тощо.