Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи

26-27 травня 2022 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», співорганізатором якої були Інститут педагогіки НАПН України та Рівненський державний гуманітарний університет.

Варто зазначити, що навіть в умовах війни участь у конференції взяли понад 200 авторів з 24 областей України, а також із Польщі, Cловенії, Мексики, Китаю. Серед них – знані вчені з методики навчання природничих наук і педагоги-практики, що підтверджує актуальність проведення конференції та величезний інтерес до неї у наукової спільноти.

Під час конференції було обговорено проблеми підготовки вчителів природничих наук, фізики, хімії, біології в умовах побудови Нової української школи, проаналізовано освітні програми, за якими вони навчаються, окреслено перспективи подальшої наукової співпраці. У своїй доповіді висловила погляди на розвиток методичної творчості майбутніх учителів природничих наук в умовах сьогодення.

З програмою конференції можна ознайомитися тут