Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення

24 березня 2023 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулася I Міжнародна науково-практична конференція  «Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення». На конференції розглянуті питання за такими напрямами: НУШ як основа модернізації початкової освіти; учитель закладу початкової освіти  – фундатор становлення особистості; початкова школа і сучасні суспільні виклики; екосистема психологічної допомоги та соціалізації у сфері початкової освіти.

На заході Інститут педагогіки з виступами на пленарному засіданні представляли науковці відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко – Оксана Онопрієнко («Навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів у НУШ: очікування, реалії і нерозв’язані проблеми») та Оксана Петрук («Сучасний молодший школяр: портрет у контексті освіти»). Матеріали на секційних засіданнях презентували: Валентина Мартиненко («Реалії та перспективи розвитку читацької компетентності молодших  школярів»), Оксана Вашуленко («Сутність технології формування в молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст»), Тетяна Павлова («Екологічні домінанти початкової природничої освіти»). За результатами конференції підготовлено збірник тез виступів учасників.