Про зміни в типових освітніх програмах

Відповідно до наказу МОН України за 03.06.2022 №521 «Про утворення робочих груп з оновлення змісту навчальних програм» було сформовано групу для підготовки проєкту змін до типових освітніх і навчальних програм для 1–2 і 3–4 класів закладів загальної середньої освіти. Науковці відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко (головний науковий співробітник Надія Бібік і науковий співробітник Тетяна Павлова) розробили відповідні пропозиції щодо змін до програми інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (типових освітніх програм, розроблених під керівництвом О.Я. Савченко), що зумовлені воєнним станом в Україні.

У результаті напрацювань запропоновано такий проєкт змін до навчальних програм:

  • уточнено наповнення змістових ліній курсу питаннями здорової і безпечної поведінки учнів в умовах цивільного захисту;
  • доповнено зміст актуальною тематикою щодо навичок взаємодопомоги людей в кризових ситуаціях; застосування інформації про безпеку в різних життєвих ситуаціях;
  • конкретизовано завдання, пов’язані з формуванням здорової і безпечної поведінки учнів у кризових умовах, а саме: уміння розпізнавати ситуації, які становлять загрозу для власного життя і здоров’я та життя і здоров’я інших;
  • розширено практичний блок застосування норм і правил безпечної поведінки, зокрема: під час оголошення/відбою повітряної тривоги; способи повідомлення про виявлені підозрілі предмети; адекватне реагування на застережувальні написи; застосування навичок гігієни в умовах карантинних обмежень;
  • деталізовано інформацію про зв’язки між людьми в суспільстві; вказано, до кого звертатись у небезпечних ситуаціях;
  • обґрунтовано безпекові характеристики змісту щодо моделей поведінки в довкіллі; участі у справах громади, спрямованих на цивільний захист населення;
  • узгоджено і доповнено зміст практичними завданнями щодо застосування інформації в реальному житті;
  • доповнено зміст навчання актуальною тематикою соціального характеру (участь у благодійних заходах, взаємодія людей і країн в кризових ситуаціях тощо).

Затверджені в МОН зміни до програм будуть опубліковані на офіційному сайті відомства.

На часі розроблення авторськими колективами відповідних доповнень до підручників «Я досліджую світ» і методичних рекомендацій щодо їх упровадження.