Розпочато серію вебінарів «Самооцінювання закладу загальної середньої освіти як інструмент підвищення якості освіти» для директорів та вчителів Київщини

Спільно з Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області відділом моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України було започатковано проект з підвищення професійної компететності педагогічних працівників, який передбачає серію вебінарів для керівників закладів загальної середньої освіти Київської області.

Перший вебінар на тему «Самооцінювання закладу загальної середньої освіти як інструмент підвищення якості освіти: зарубіжні практики та українські перспективи» відбувся 6 липня 2022 року о 14.00.

Спікер: Тетяна Лукіна – доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Модератор заходу: Лілія Кревська  – начальник управління Державної служби якості освіти у Київській області.

У заході взяли участь понад 90 директорів закладів загальної середньої освіти та їх заступників.

Учасники обговорили наступні питання, що дають змогу з’ясувати основне призначення самооцінювання, розкрити його сутнісні характеристики та особливості реалізації. Особливу увагу було приділено важливим моментам аналізу та інтерпретації отриманих результатів, виявленню чинників впливу на ситуацію та оцінці їх вагомості. Особливий інтерес слухачі проявили до ознайомлення з зарубіжною практикою організації внутрішньої оцінки шкіл.

Слухачі мали можливість отримати відповіді на хвилюючі їх питання щодо впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також щодо організації та проведення самооцінювання результатів діяльності закладу загальної середньої освіти.

Учасники вебінару отримали необхідні методичні матеріали з питань організації та проведення оціночної діяльності в закладі загальної середньої освіти. 

Відеозапис вебінару буде презентовано на YouTube каналі Управління Державної служби якості освіти у Київській області.