Розробка анкети для вивчення освітніх проблем у закладі освіти – основні кроки та типові помилки:

27 липня 2022 року відбулося завершення серії вебінарів для керівників закладів загальної середньої освіти Київської області в межах реалізації програми підвищення професійної компететності керівників шкіл Київщини з проблеми «Самооцінювання закладу загальної середньої освіти як інструмент підвищення якості освіти».

Дана програма була ініційована Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області та реалізована спільно з відділом моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Остання у цій сесії – четверта – он-лайн зустріч з педагогами області була присвячена розгляду теми: «Самооцінювання діяльності закладу освіти: розробка анкети для вивчення освітніх проблем у закладі освіти? – основні кроки та типові помилки».

Анкета, як інструмент збору первинних даних, широко використовується при проведенні різноманітних моніторингових і соціологічних досліджень освітніх проблем, а також під час здійснення інституційного аудиту та самооцінювання закладом освіти результатів своєї освітньої та управлінської діяльності. Це обумовлює актуальність завдання підвищення компетентності педагогічних працівників щодо розробки анкет та проведення їх математико-статистичного опрацювання.

Спікер вебінару: Тетяна Лукіна – доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Модератор заходу: Людмила Горбата – начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти Управління Державної служби якості освіти у Київській області.

У заході взяли участь понад 60 директорів закладів загальної середньої освіти та їх заступників.

Учасники заходу обговорили теоретичні та практичні питання технології розробки анкети, визначення її призначення та ролі, яку даний інструмент покликаний відіграти у процедурі самооцінювання якості освіти та освітніх процесів у закладі загальної середньої освіти. Особливу увагу учасники зустрічі приділили проблемі добору запитань анкет, їх структурування, вибору шкали, проведення аналізу отриманої інформації та ін.

У ході вебінару слухачі мали можливість отримати відповіді на хвилюючі їх питання щодо аналізу та представлення результатів анкетування, виявлення чинників впливу та визначення їх вагомості.

Учасники вебінару отримали необхідні методичні матеріали. 

Здобувачі висловили подяку організаторам заходів та своє задоволення змістом і методикою проведення вебінарів, наголосили на актуальності обговорюваних питань та підкреслили високий професіоналізм спікера.

Відео-записи вебінарів будуть розміщені на YouTube каналі Управління Державної служби якості освіти у Київській області. Перший у даній серії вебінарів від 6 липня цього року, на тему «Самооцінювання закладу загальної середньої освіти як інструмент підвищення якості освіти: практика та перспективи» можна переглянути за посиланням:

Другий вебінар від 13 липня 2022 р. на тему «самооцінювання діяльності закладу освіти: Показники і критерії самооцінювання якості освіти у закладі освіти» розміщено на сторінці: