Розроблення навчально-методичного забезпечення реалізації Державного стандарту базової середньої освіти

Науковцями Інституту педагогіки НАПН України зроблено черговий крок у здійсненні інноваційного проєкту з розроблення навчально-методичного забезпечення реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, що передбачає створення на єдиних методологічних засадах модельних навчальних програм для 7-9 класів, а також методичного супроводу їх використання в освітньому процесі. Вісімнадцять підручників, розроблених за участі науковців Інституту педагогіки отримали гриф «Рекомендовано» (наказ МОН України №124 від 05.02.2024 р) та подано до конкурсного відбору закладами загальної середньої освіти.  Підручники відзначаються оригінальною структурою, зорієнтовані на здійснення навчання через дослідження, вирізняються спільною типологією пропонованих компетентнісно зорієнтованих завдань, наявністю цифрових додатків, що містять навчальні відеоматеріали, інтерактивні завдання.

Це підручники:

 1. з української мови (доктори пед. наук Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна),
 2. української літератури (канд.пед.наук О.А.Слижук, д-р пед. наук Т.О. Яценко та ін.),
 3. літератури (української та зарубіжної) (канд.пед.наук О.А.Слижук, д-р пед. наук Т.О. Яценко та ін.),
 4. зарубіжної літератури (канд. пед. наук В.В. Снєгірьова та ін.),
 5. інтегрованого курсу з української мови, української та зарубіжної літератури (канд. пед. наук В.І.Новосьолова та ін.),
 6. алгебри  (канд. пед. наук Д.В. Васильєва та ін.),
 7. алгебри (д-р пед.наук, Н.А.Тарасенкова та ін.),
 8. геометрії (канд. пед. наук Д.В. Васильєва та ін.),
 9. геометрії (акад. М.І.Бурда, д-р пед.наук, Н.А.Тарасенкова),
 10. біології (канд. біолог. наук К.М.Задорожній та ін.),
 11. фізики (д-р пед. наук Т.М. Засєкіна та ін.),
 12. хімії (наук.спів. Г.А.Лашевська),
 13. хімії (акад. О.Г. Ярошенко, канд. пед. наук Т.В. Коршевнюк),
 14. географії (акад. О.М. Топузов, наук.спів. В.Д.Грома та ін.),
 15. інформатики (д-р техн. наук І.А. Завадський, наук. співр. О.В. Коршунова),
 16. історії України (чл.-кор. О.І. Пометун, д-р пед.наук Н.М.Гупан, канд.пед. наук Ю.Б. Малієнко),
 17. історії України (канд.пед. наук П.В.Мороз та ін.),
 18. всесвітньої історії (чл.-кор. О.І. Пометун, канд. пед. наук Ю.Б.Малієнко та ін.).

Ознайомитись із підручниками можна на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Із авторськими концепціями підручників можна ознайомитись за посиланням.