Синтез науки, методики, практики

Відповідно до угоди про співпрацю між відділом початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України і Боярським академічним ліцеєм «Престиж» Боярської міської ради протягом 3-10 жовтня 2022 року проведено науково-методичний семінар на тему «Уміння вчитись як ключова компетентність молодшого школяра».

Мета семінару з’ясувати зміст і обсяг ключової компетентності «уміння вчитись»; виявити методичні труднощі, з якими зустрічаються педагоги під час формування зазначеної якості; презентувати і обговорити науково-методичний ресурс формування уміння вчитися на уроках з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; виробити пропозиції щодо використання напрацювань науковців Інституту педагогіки НАПН України, практичного досвіду вчителів і методичної служби Боярського академічного ліцею «Престиж» Боярської міської ради щодо ефективної реалізації в освітньому процесі.

За програмою семінару відбулося: вступне слово заступника директора з навчально-виховної роботи Боярського академічного ліцею «Престиж» Г.П. Бондарчук із конкретизацією завдань у співпраці ліцею і науковців; виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Боярського академічного ліцею «Престиж» О.В. Забудько «Експертна оцінка досягнень освітніх результатів школярів у використанні варіативних навчальних програм і їх навчального забезпечення»; виступи Н.М. Бібік, головного наукового співробітника відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічний наук, професора «Ресурсне забезпечення формування уміння вчитися молодших школярів (презентація електронного підручника «Я досліджую світ»)» та Т.С. Павлової, наукового співробітника відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України «Здоров’язбережувальна компетентність як складник «уміння вчитися»»; виступ учителя початкових класів В.І. Городицької «Використання різних форм роботи на уроках читання по програмі «Інтелект України»»; виступ учителя початкових класів Л.М. Гавриш «Формування вміння вчитися на уроках у початковій школі як чинник розвитку особистості молодшого школяра»; виступ учителя початкових класів О.С. Ширкунової «Мотивація навчальної діяльності у формуванні компетентності «уміння вчитись»; виступ учителя початкових класів І.С. Приймаченко «Сучасні підходи до формування повноцінної навчальної діяльності молодшого школяра». У ході семінару відбулося взаємне відвідування уроків, обговорення способів досягнення навчальних і методичних цілей. У підсумку виробили пропозиції щодо оптимізації процесу формування уміння вчитися молодших школярів в освітньому процесі.