Системи штучного інтелекту: ретроспектива розвитку, інтеграційні функції, здібності технологій, можливості та ризики для людства

Системи штучного інтелекту: ретроспектива розвитку, інтеграційні функції, здібності технологій, можливості та ризики для людства були предметом розгляду та дискусій учасників програми підвищення кваліфікації для вчителів природничо-наукового циклу і математики «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» і тренерів у межах модуля Жана Моне в Інституті педагогіки НАПН України.

Другий тиждень, з 26 червня цього року, триває онлайновий курс підвищення кваліфікації вчителів природничо-наукового циклу і математики закладів загальної середньої освіти України під керівництвом Олега Михайловича Топузова віцепрезидента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту педагогіки НАПН України, дійсного члена (академіка) НАПН України.

Слухачі набувають умінь аналізувати й створювати авторські завдання на основі пробних тестових запитань OECD PISA та задачі, які за обсягом або змістом схожі на ті, що пропонують у вимірниках PISA, самооцінювати власні завдання за допомогою кодерів.

Штучний інтелект розглядали у різних ракурсах. Як систему, мовну модель, розумну, але одночасно і як високоризиковану й загрозливу для людства технологію.