Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (з міжнародною участю) «Україна в сучасному геополітичному просторі»

Відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України став співорганізатором Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «Україна в сучасному геополітичному просторі». До організації та проведення конференції долучилися Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, ресурсний Центр професійного розвитку вчителя історії та громадянської освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Управління державної служби якості освіти у Сумській області, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти (м. Київ), КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький».

Міжнародними партнерами конференції стали закордонні заклади освіти та громадські організації як от: Спільнота домашньої освіти за програмою «Класичні бесіди» (Рейнфорд, штат Північна Кароліна), Рublic Organization Tougher Ministry, Atlanta, GA, USA (США), Державний культурний заповідник у місті Кернаве (Литва), Казахстансько-американський вільний університет (Казахстан), Pole Universinaire de Vichy (Франція), Департамент оборони США (США), школи асоціації Transmettre (Кюссе, Франція), школа Benigamina (провінція Валенсія, Іспанія).

Пленарне засідання конференції проходило 02 листопада 2023 року. На ньому виступила Лілія Рябовол, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти. У своїй  доповіді вона зазначила, що орієнтирами модернізації вітчизняної суспільствознавчої / історичної та громадянської освіти є європейський досвід та європейські стандарти навчання та викладання історії та громадянської освіти, які визначені у таких документах: Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про вивчення історії в Європі» (1993), Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про викладання історії в ХХІ столітті в Європі» (2001), Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини (2010); у проєктах, реалізованих Радою Європи на загальноєвропейському рівні, як: Вивчення і викладання історії ХХ ст. у Європі (1998), Європейський вимір у викладанні історії (2002), Образ іншого (2006); у загальних Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» (2006), Рамковій програмі оновлених ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018). Було виокремлено такі аспекти викладання історії в школах ЄС: поглиблення гуманізації історичної освіти («в центрі історичної освіти має бути Людина – далека і близька, видатна і пересічна», однак близька для розуміння учня, що сприятиме в реалізації завдання щодо формування відповідального й активного громадянина, запобігання злочинам проти людства); багатоперспективність (багаторакурсність) у викладанні історії; розгляд учнями «суперечливих, болючих і дражливих проблем історії»); мультикультурність як основа історичної свідомості.

Конференція стала майданчиком для презентації результатів наукових досліджень щодо перспектив підготовки вчителів предметів історичної та громадянської освітньої галузі до реалізації завдань НУШ, підготовки викладачів суспільних дисциплін закладів професійно-технічної освіти до висвітлення контраверсійних питань, щодо напрямів упровадження європейського досвіду та цінностей у вітчизняну суспільствознавчу освіту.

Учасниками конференції стали науково-педагогічні та педагогічні працівники, директори та заступники директорів, методисти закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти України, методисти Навчально (науково)-методичних центрів, (кабінетів) професійної (професійно-технічної) освіти України.