Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи»

пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009))
та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України

25 листопада 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи», присвячена пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009) та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України (на платформіGoogle Meet).

Організатори конференції:

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Партнери конференції:

Білостоцький технічний університет, Польща;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра дошкільної та початкової освіти;

Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра полоністики і перекладу;

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра журналістики;

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Чернівецька філія;

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, НМЦ медіа інформаційного та ресурсного забезпечення освіти, кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою;

Камя’нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик початкової освіти;

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра методики викладання світової літератури;

Полтавський національний педагогічний університет імені І. Г. Короленка, кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання;

Хмельницький національний університет, кафедра слов’янської філології.

Учасники конференції: наукові та науково-педагогічні працівники, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачі закладів вищої освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, студенти, громадськість, зацікавлена проблематикою конференції.

Модератори конференції:

Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України;

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Технічна підтримка:

Ліпчевська Інна Леонідівна,

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Робота конференції здійснювалась відповідно до Програми конференції

У результаті роботи конференції учасники презентували теоретичні та практичні результати досліджень у рамках тематичних напрямів конференції, зокрема,

  • висвітлили провідні ідеї науково-педагогічної спадщини І. П. Ґудзик в контексті розвитку сучасної української мовно-літературної освіти,
  • представили різні аспекти з огляду на проблеми багатомовності в ЗЗСО України з навчанням і вивченням мов корінних народів і національних меншин,
  • наголосили на актуальних питаннях навчання української мови в ЗЗСО України з навчанням і вивченням мов корінних народів і національних меншин,
  • окреслили проблеми літературної освіти корінних народів і національних меншин,
  • обговорили актуальні аспекти формування ключових компетентностей у навчанні мов і літератур корінних народів і національних меншин,
  • підіймали важливі питання щодо академічної свободи вчителя, розвитку творчості та партнерство учасників освітнього процесу,
  • визначили інноваційні підходи до навчання мов і літератур корінних народів і національних меншин у формальній і неформальній освіті.

У рамках конференції було підготовлено та представлено віртуальну виставку «Науково-педагогічна спадщина Ґудзик Ірини Пилипівни», присвячену пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009) та організована з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України та відеоспогади про І. П. Ґудзик, доктора педагогічних наук.

У ході роботи конференції відбулись цікаві наукові дискусії, широке обговорення стану та перспектив сучасної мовно-літературної освіти корінних народів і національних меншин, шляхів упровадження набутого досвіду в освітню практику, розширення співпраці науковців і педагогів-практиків за для організації спільних науково-педагогічних досліджень і проєктів.

Доповіді учасників конференції будуть оприлюднені у збірнику тез.