Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу»

24 листопада 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу»

(на платформі ZOOM).

Організатори конференції: Чернівецька філія ДНУ Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Учасниками конференції стали наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, педагоги закладів освіти, студентська й учнівська молодь, батьки, а також зацікавлені особи, що мають особистий інтерес до тематики інтернет-конференції.

У конференції активну участь взяли наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, які презентували доповіді щодо різних аспектів наукових досліджень підрозділів відділу.

Свої доповіді представили:

Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України,

тема доповіді: «Формувальне оцінювання в моделі багатомовної освіти для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин»;

Фiдкевич Олена Львiвна, кандидат філологічних наук, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу навчання мов нацiональних меншин та зарубіжної літератури Iнституту педагогiки НАПН Украiни,

тема доповіді: «Пiдвищення захисту нацiональних меншин в Українi, включаючи ромiв i мови нацiональних меншин: освiтнiй контекст»;

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України,

тема доповіді: «Інтегративний підхід до навчання мови іврит у процесі реалізації моделі багатомовної освіти».

Детальна інформація розміщена на ресурсах організаторів: https://imzo.gov.ua/2021/11/25/vseukrains-ka-naukovo-praktychna-onlayn-konferentsiia-nova-ukrains-ka-shkola-praktychnyy-intensyv-formuvannia-kliuchovykh-kompetentnostey-uchasnykiv-osvitn-oho-protsesu/