Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Шкільна історична освіта у контексті нової української школи: інтеграція історичної й педагогічної науки»

02 грудня 2021 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Шкільна історична освіта у контексті нової української школи: інтеграція історичної й педагогічної науки» з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України (в онлайн-форматі на платформі ZOOM).

Організатори конференції: відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; Інститут історії України НАН України.

Учасники конференції: наукові та науково-педагогічні працівники, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачі закладів вищої освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, студенти, громадськість.

Модератори: Олена Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; Олександр Удод, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділом української історіографії Інституту історії України НАН України.

Із вітальною промовою до учасників заходу звернувся президент НАПН України Василь Григорович Кремень. Він наголосив на великому значенні шкільного курсу історії для формування особистості, її світоглядних засад, громадянської позиції. Директор Інституту України НАН України Валерій Андрійович Смолій привітав учасників круглого столу. Він зазначив, що історія як співвідношення науки і знання має підтримувати єдиний освітній простір України.

          Із доповідями виступили провідні науковці та практики:
Олександр Удод, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділом української історіографії Інституту історії України НАН України: Історична наука vs історична політика: проблеми формування змісту історичної освіти в Україні
Володимир Ричка, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, сектор досліджень Київської Русі Інституту історії України НАН України:  Війна пам’ятей: боротьба за історичну спадщину Київської Русі
Володимир Головко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України:  Майдан 2013-2014 рр.: як сучасна історія стає предметом історичної освіти
Георгій Касьянов, доктор історичних наук, професор, Університет ім. М. Кюрі-Складовської в Любліні:  Шкільна історія як дискурс (мова підручників). Україна і Європа
Костянтин  Баханов, доктор педагогічних наук, професор кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету:  Реалізація сучасних підходів до навчання історії у загальноосвітній школі
Тетяна Ремех, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти  Інституту педагогіки НАПН України:  Державний стандарт базової середньої освіти та модельні програми – нові орієнтири розвитку шкільної історичної освіти
Пометун Олена,  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України:Особливості змісту і методики навчання інтегрованих курсів історії й громадянської освіти (на прикладі курсу «Досліджуємо історію і суспільство»)
Костюк Ірина,  методист кабінету впровадження НУШ Львівського ІППО, Амбасадор європейської асоціації історичної освіти  EuroClio:Формування наскрізних вмінь НУШ засобами інтегрованого курсу історії та громадянської освіти в адаптаційному циклі базової освіти

Порушені в доповідях проблеми викликали глибокий інтерес, зацікавленість та жваву дискусію. У ході широкого обговорення стану та перспектив шкільної історичної освіти своє бачення перетворень у шкільній історичній освіті представили вчителі, методисти управлінь освіти, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти з різних регіонів України.

За результатами роботи круглого столу підготовлено рекомендації для Міністерства освіти і науки України.

Доповіді учасників заходу увійдуть до збірника матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу.