Використання астрономічного науково-освітнього інформаційного середовища в умовах дистанційного навчання

Дистанційне навчання, про яке ще кілька років тому були лише переважно розмови, стало для українських освітян та учнів життєвою реальністю. Ба більше, для багатьох дітей це єдиний нині спосіб здобувати освіту. І якщо йдеться про навчання астрономії, то для цієї мети учневі, або вчителю, доцільно використати ресурси астрономічного науково-освітнього інформаційного середовища. Хоча це середовище в Україні не створено повністю (робота нині триває), але вже діють окремі його складові: «Український астрономічний портал» (http://www.astrosvit.in.ua/), сайт «Астроосвіта» (https://www.astroosvita.kiev.ua/), науково-популярний астрономічний інтернет-журнал для широкого загалу «Наше небо» (http://www.nashenebo.in.ua/index.php) та ютуб-канал «Все про Всесвіт» (https://www.youtube.com/c/ВсепроВсесвіт).

Рис. 1. Скриншоти перших сторінок сайтів «Український астрономічний портал», «Астроосвіта», «Наше небо» та логотип ютуб-каналу «Все про Всесвіт».

Найперше, що може використати учень і вчитель із зазначених джерел — це інформація, яка відповідає змісту шкільних підручників астрономії, що розроблені згідно з чинними нині навчальними програмами. Найповніше таку інформацію подано на сайті «Астроосвіта», бо він має розділ з назвою «Підручник». У ньому подано докладну інформацію про підручник профільного рівня для 11 класу, що побачив світ у київському видавництві «Педагогічна думка» (http://www.astroosvita.kiev.ua/pidruchnyk/astronomiia-11kl-pidruchnyk-profil.php). Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Автори підручника Головко М.В. та Крячко І.П. підготували його за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.

Підручник відкриває навчальний матеріал розділу «Зорі». Попередні розділи, згідно з навчальною програмою, «Зоряне небо та рухи світил», «Методи та засоби астрономічних досліджень» і «Сонячна система» викладено у підручнику для 10 класу.

У розділі «Підручник» також подано інформацію про навчальний посібник з астрономії (автори М. В. Головко та І. П. Крячко) для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, який створено за навчальною програмою «Астрономія. 10—11 класи. Курс за вибором». Посібник випустило в світ у 2018 р. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Рис. 2. Сторінка сайту «Астроосвіта» з інформацією про навчальний посібник «Астрономія» для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний посібник реалізує зміст варіативного складника профільного навчання астрономії в старшій школі. Він призначений учням 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. У ньому на засадах компетентнісно орієнтованого підходу висвітлюється навчальний матеріал з астрономії, що розширює та поглиблює зміст профільного предмету «Астрономія». Містить систему вправ та завдань, спрямованих на формування та розвиток предметної і ключових компетентностей учнів у процесі навчання астрономії.На сторінці http://www.astroosvita.kiev.ua/pidruchnyk/astronomiia-10-11kl-posibnyk.php вміщено посилання на pdf-файл цього навчального посібника. Його можна завантажити й вільно використовувати для навчання чи вивчення астрономії.

Натомість Український астрономічний портал вміщує науково-популярні статті з різних тем, що відповідають темам навчальної програми, наприклад Сонячна система, Сонце, зорі тощо. Ці статті доповнюють і розширюють інформацію, яку зазвичай подають підручники. Корисним для дистанційного вивчення астрономії буде і Термінологічний астрономічний словник, вміщений на порталі. Головне призначення словника — дати стисло визначення астрономічних термінів простою, зрозумілою широкому загалові, мовою. Словник має допомогти тим, кого цікавить астрономія, зрозуміти зміст (суть) основних астрономічних понять. Він містить понад 700 статей, тобто усі терміни зі шкільного курсу астрономії.

Термінологічний астрономічний словник укладено на основі відомих багатьом учителям видань — Астрономічного енциклопедичного словника (за заг. ред. І.А. Климишина й А.О. Корсунь. — Львів, 2003. — 548 с.) та Шкільного астрономічного довідника (авт. Климишин І.А., Тельнюк-Адамчук В.В. — К. : Рад. шк. 1990. — 287 с.).

У розділі «Астрономія у світі» в темі «Астрономічна освіта» подано адреси найвідоміших світових Інтернет-ресурсів, що орієнтовані на астрономічну освіту. Цей перелік періодично доповнюється.

У розділі «Освіта» сайту «Наше небо» вміщено різнопланові матеріали: наприклад кілька візуалізацій («Формування галактики», «Тривимірна візуалізація Крабоподібної туманності», «Плями, хвилі та вітер: хронологія науки про Сонце»); навчальні та пізнавальні фільми та кілька коротких матеріалів, що мають назву «5 фактів про (Всесвіт, Землю — планету Сонячної системи, планети, Сонячну систему тощо), які вам треба знати».

Кілька навчальних фільмів вміщено на ютуб-каналі «Все про Всесвіт». Найперший із них — «Утворення та еволюція зір» (фільм створено у 2015 році) — міститися за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=PJMg4ckdmqw.

Рис. 3. Кадр з навчального фільму «Чому світить Сонце?», вміщений на ютуб-каналі «Все про Всесвіт».

Сайт «Астроосвіта» містить розділ «Методика», який головно призначено для вчителів і викладачів астрономії. Але в ньому знайде корисну для себе інформацію також учень, який вдається до самоосвіти. Розділ вміщує матеріали щодо різних аспектів методики навчання астрономії. Тут подано інформацію про різні методичні посібники, а також працю автора сайту «Методика навчання астрономії у старшій загальноосвітній школі» (http://www.astroosvita.kiev.ua/metod/metodyka-navchannia-astronomii.php) та інші його роботи методичного змісту. До таких, наприклад, належать презентації «Навіщо Вам астрономія?», «Навіщо і як навчати астрономії у старшій школі?» та інші.

Рис. 4. Перша сторінка розділу «Методика» сайту «Астроосвіта».

Тривалий час однією із суттєвих проблем методики навчання астрономії було питання організації та виконання навчальних астрономічних спостережень. Якщо мати на увазі спостереження реального зоряного неба, то подолати проблему не вдасться, мабуть, для всіх без винятку навчальних закладів, але з розвитком цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій виникла можливість її суттєво зменшити. Адже нині є засоби, що дають змогу як вчителю, так і учневі, без особливих зусиль показати (подивитися) створене штучно зоряне небо: чи то на моніторі персонального комп’ютера, чи на екрані.

Серед них заслуговує на увагу комп’ютерна програма «Stellarium». Методичні рекомендації та поради щодо роботи з нею «Як працювати з електронним планетарієм “Stellarium”» вміщено на сайті «Астроосвіта» за цим посиланням: http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/Yak-pratsiuvaty-z-Stellarium-1.php.

Рис. 5. Перша сторінка сайту «Астроосвіта» з методичними рекомендаціями та порадами щодо роботи з електронним планетарієм «Stellarium».

Для ознайомлення учнів із виглядом зоряного неба в різні пори року вчитель може також скористатися «Коротким путівником зоряного неба» (http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/Korotkii-putivnyk-zorianym-nebom-1.php).

Важливу роль у процесі навчання астрономії відіграють повідомлення (їх може робити вчитель чи учні, яким вчитель поставив таке завдання) про нові астрономічні відкриття. Їх потрібно робити якщо не на кожному уроці, то хоча б наприкінці вивчення тієї чи іншої теми. Потреба залучати нову інформацію (не відображену в підручнику) на уроці астрономії полягає в тому, що невпинний розвиток науки інколи суттєво змінює уявлення про небесні об’єкти, або додає важливі подробиці про їхню природу. Треба також брати до уваги астрономічні явища, які прогнозовано відбудуться протягом навчального року (затемнення Сонця і Місяця, метеорні потоки тощо), адже про них будуть повідомляти засоби інформації. Тобто вони будуть «на вустах» в багатьох людей і про них слід повідомити під час уроку.

Про нові відкриття в астрономії та астрономічні явища регулярно повідомляють Український астрономічний портал, сайти «Астроосвіта» та «Наше небо». А на ютуб-каналі «Все про Всесвіт» є програми в яких також йдеться про астрономічні відкриття.

Рис. 6. Скриншот першої сторінки розділу «Новини» Українського астрономічного порталу.

Дистанційне навчання астрономії вимагає від учня самодисципліни. Натомість учитель має будувати навчальний процес, орієнтований на сучасне життя, залучаючи всі доступні йому і його учням засоби і способи для формування компетентностей. У цій важливій справі стануть у пригоді матеріали астрономічного науково-освітнього інформаційного середовища.

Крячко Іван Павлович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти